Skip to main content

Unga på gång

Unga på gång är ett metodmaterial för ledare till tjej- och killgrupper, där deltagarna är 12-16 år. Syftet med materialet är att bidra till en grupprocess som kan stärka ungas självkänsla och livsberedskap.

Här hittar du matnyttiga råd om gruppen och ditt ledarskap, liksom konkreta förslag på upplägg och övningar. I materialet finns teman om att lära känna och samarbeta, självkänsla och självförtroende, känslor, familjen, kompisar, kroppen, kärlek och sex.

Materialet är skrivet av Carina Söderlund, Bilda Mitt, och det är en omarbetad och uppdaterad version av ett tidigare material med samma namn. Det bygger på författarens långa erfarenhet av arbete med tjej- och killgrupper och kunskap om ungdomars situation.

Bilda erbjuder även ledarutbildningar för dig som ska använda materialet.

I vårt samhälle möts och bryts olika värderingar, traditioner och kulturer. Att som ung navigera mellan kompisar, familj, media och könsroller – och samtidigt klara av konsten att vara sig själv – kan ställa stora krav på barn och ungdomar. I Studieförbundet Bilda menar vi att olikheter kan vara en tillgång, på riktigt! Vi vill bidra till respektfulla och utvecklande möten mellan olikheter, möten som också ger redskap i relationer och värderingar.

Arbetet med tjej- och killgrupper är en del av detta arbete och har en lång tradition i Bilda. Vi har goda erfarenheter av styrkan i den lilla gruppens process för att stärka ungas självkänsla och reflektion.

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...