Skip to main content

Tillsammans mot människohandel

Vad är människohandel? Och vad kan jag göra för att förändra? Det är några av frågorna som det nya samtalsmaterial Tillsammans Mot Människohandel vill ta sig an. Materialet är tänkt att användas som en studiecirkel för hemgrupper eller liknande och är uppbyggt som ett självstudiematerial med utgångspunkten i ett kristet perspektiv.

Tillsammans Mot Människohandel går in djupare på vad människohandel är och ger redskap för hur jag som individ kan göra skillnad. Materialet är framtaget som ett samarbete mellan Evangeliska frikyrkan och Studieförbundet Bilda.

Materialet är uppbyggt på tre träffar. Varje träff innehåller en faktadel samt exempel från Evangeliska Frikyrkans arbete mot människohandel. Varje träff avslutas med en reflektion kring några av bibelns texter följt av samtalsfrågor och förslag på sätt att engagera sig. Det finns även tips på material för fördjupning, bland annat filmer som ger en djupare förståelse för vad människohandel är.

”Jag tror att många känner sig maktlösa. Man vet inte hur man som individ i Sverige ska kunna göra någon skillnad. Med det här samtalsmaterialet vill vi lyfta av maktlösheten och istället skapa ett hopp om att förändring är möjlig.”

Anneli Nilsson, som arbetar inom EFK i Region Asien och har utarbetat materialet.

Fler material och metoder