Skip to main content

Tillsammans för livet – handledning

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, är ett missionsdokument från kyrkornas världsråd.

Tillsammans har Svenska missionsrådet, Sensus, Bilda och Sveriges kristna råd arbetat fram en handledning som ger stöd till reflektion, inspiration, samtal och handling.

Handledningen är användbar i många olika sammanhang, från bibelstudiegrupper och gudstjänstgrupper till utbildningar kring mission och evangelisation.

Fler material och metoder