Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Studieplan till Tusen olevda liv

Bilda har tagit fram en studieplan till boken Tusen olevda liv, av Tomas Sjödin.

Studieplanen är en hjälp för studiecirklar och litteraturgrupper som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över berättelsen och de livsfrågor som den väcker.

Fler material och metoder