Skip to main content

Studieplan till Tusen olevda liv

Bilda har tagit fram en studieplan till boken Tusen olevda liv, av Tomas Sjödin.

Studieplanen är en hjälp för studiecirklar och litteraturgrupper som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över berättelsen och de livsfrågor som den väcker.

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...