Skip to main content

Studieplan till Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

Denna studieplan är tänkt att användas för grupper som vill läsa Riktlinjer för katekes i Stockholms katolska stift tillsammans.

Materialet kan användas både av erfarna kateketer och av personer som är intresserade av lärande i katolska kyrkan men ännu inte undervisar. Riktlinjerna presenterades utförligt i KateketNytt 2/2009.

Fler material och metoder