Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Studieplan till Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

Denna studieplan är tänkt att användas för grupper som vill läsa Riktlinjer för katekes i Stockholms katolska stift tillsammans.

Materialet kan användas både av erfarna kateketer och av personer som är intresserade av lärande i katolska kyrkan men ännu inte undervisar. Riktlinjerna presenterades utförligt i KateketNytt 2/2009.