Skip to main content

Studieplan till Kristen etik i fickformat

Denna studiehandledning till boken Kristen etik i fickformat av Erwin Bischofberger är en inbjudan till samtal om de etiska grunderna för moraliska ställningstaganden.

Kristen etik i fickformat, skriven av pater Erwin Bischofberger, må vara en liten bok – men den berör stora frågor: Vad är moralens grundvalar? Hur kan vi samtala om vad som är rätt och orätt handlande? Till vilken hjälp är Bibeln och tio Guds bud när vi försöker komma fram till hur vi ska handla?

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...