Skip to main content

Studieplan till Frikyrklig identitet

Vad innebär det att vara frikyrklig idag när alla samfund i Sverige per definition egentligen är frikyrkor? Vilken betydelse har rötterna bakåt när samfund slås ihop och lokala församlingar går samman?

Tanken med den här studieplanen är att mötas i den lokala församlingen eller i lokalsamhället i en grupp där flera olika församlingar är representerade, för att tillsammans reflektera kring frikyrklig identitet igår, idag och imorgon.

Fler material och metoder