Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Studieplan till Den svårlösa konflikten

Den svårlösta konflikten är en essäsamling som behandlar frågeställningar kring abort ur olika perspektiv.

Kunnigt, mångfacetterat och empatiskt skriver författarna om en fråga som är såväl svår och komplex som starkt emotionellt laddad. Med denna studiehandledning ger Respekt och Bilda redskap för samtal om svåra men viktiga frågor.

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...