Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

Studieplan till Den svårlösa konflikten

Den svårlösta konflikten är en essäsamling som behandlar frågeställningar kring abort ur olika perspektiv.

Kunnigt, mångfacetterat och empatiskt skriver författarna om en fråga som är såväl svår och komplex som starkt emotionellt laddad. Med denna studiehandledning ger Respekt och Bilda redskap för samtal om svåra men viktiga frågor.

Fler material och metoder