Skip to main content

Studieguide till Synas, höras eller förtigas

Synas, höras eller förtigas Religionens roll i samhället är Förbundet Kristen humanisms Årsbok 2019.

Vilken roll ska religionen spela i samhället? Innebär religionsfriheten att den både ska få synas och höras? Eller bör religionen förpassas till den privata sfären?

I Förbundet Kristen humanisms årsbok 2019 lyfts frågan ur olika perspektiv. Här finns varningar för de anspråk som görs i religionens namn. Men också röster för vilka tron och samhällsengagemanget är oupplösligt sammankopplade.

I studieguiden finns samtalsfrågor till bokens olika artiklar. De är tänkta att vara en hjälp för att läsa boken tillsammans med andra och reflektera över innehållet och över de frågor och tankar som det väcker.