Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Studieguide till RPG:s policyprogram för samhällsfrågor

Som stöd för att samtala i grupper om RPG:s policyprogram har Bilda tagit fram en enkel studieguide med förslag på samtalsfrågor och övningar. Studieguiden är upplagd på fyra samlingar.

Det går naturligtvis bra att träffas fler gånger, men en studiecirkel måste innehålla minst 3 tillfällen och minst 9 studietimmar á 45 min var. Lämplig storlek på en grupp är 5–8 personer. Då blir det enklare för alla att komma till tals. Alla i gruppen bör ha tillgång till Studieguide och RPG:s policyprogram. Starta gärna med en enkel fika och lite småprat. Studiecirkeln ska rapporteras till Bilda.

Hitta ditt närmaste Bilda-regionkontor

 

Inga lokaler hittades.

Fler material och metoder

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.