Skip to main content

Studieguide till Liv i gemenskap

Boken Liv i gemenskap är en kristen klassiker. Den utkom 1939, och tillhör den tyska prästen, teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffers mest kända och lästa böcker. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

Dietrich Bonhoeffer började skriva Liv i gemenskap på hösten 1937 då Gestapo hotade att stänga prästseminariet i Finkelwalde som Bonhoeffer var ledare för. I boken redogör Bonhoeffer för den fundamentala skillnaden mellan en radikal kristen gemenskap och en mänsklig, självisk gemenskap.

Att samtala med andra om angelägna livs- och samhällsfrågor utifrån böcker och texter är intressant, spännande och ibland utmanande. I mötet med texten och andras åsikter, tolkningar och erfarenheter kan man ibland få nya insikter och tankar om sitt eget liv.

Fler material och metoder

Livet och hälsan

Livet och hälsan är en kurs där deltagarna får möjlighet att reflektera kring tankar om livet och vad som ger inre styrka och känsla av sammanhang.