Skip to main content

Studieguide till Kristi kärlek till migranterna

En studieguide till boken Kristi kärlek till migranterna utgiven av Påvliga rådet för själavård bland migranter.

Ämnet migration är stort och instruktionen tar upp många aspekter av ämnet. Migrationen hänger givetvis ihop den globala politiska och ekonomiska utvecklingen. Det är värt ett eget studium, i ljuset av den katolska socialläran. Men i den här studiehandledningen ligger fokus på vår svenska, katolska verklighet.

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...