Skip to main content

Studieguide till Kristi kärlek till migranterna

En studieguide till boken Kristi kärlek till migranterna utgiven av Påvliga rådet för själavård bland migranter.

Ämnet migration är stort och instruktionen tar upp många aspekter av ämnet. Migrationen hänger givetvis ihop den globala politiska och ekonomiska utvecklingen. Det är värt ett eget studium, i ljuset av den katolska socialläran. Men i den här studiehandledningen ligger fokus på vår svenska, katolska verklighet.

Fler material och metoder