Skip to main content

Studieguide till Jag vill förändra

Jag vill förändra är temat för årets bok från Förbundet Kristen humanism. Boken tar sin utgångspunkt i reformationen. Men inte enbart som ett historiskt skede utan en reformation som ständigt fortgår. Studieförbundet Bilda och Pär Friberg har tagit fram en studieguide till boken.

Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther publicerade sina teser. Men han var inte ensam om att vilja se en förändring, varken i sin samtid eller senare. I Jag vill förändra kan du läsa hur flera skribenter och forskare funderar över vad som ligger i begreppet reformation. Inte minst i en katolsk eller muslimsk tradition. Men också utifrån kvinnornas situation och bildning.

Boken kan beställas på info@kristenhumanism.org. Den kostar 100 kr + porto. Som medlem i Förbundet Kristen humanism får du den gratis.

Starta en studiecirkel

För att starta en studiecirkel med hjälp av studieguiden, kontakta närmaste Bilda-region.

Inga lokaler hittades.

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...