Skip to main content

Studieguide till Gud: återkomsten

Vi hör talas om tro och religion allt mer numera. Böcker skrivs, tidningar släpper in samtalet i sina ledare och debatter. Ett hett forskningsområde internationellt handlar om religionens positiva inverkan på samhällsutveckling.

Nobelpristagares tro som drivkraft lyfts fram snarare än tystas ner. Det blir fler troende i Sverige. Samtidigt hör vi politiska röster om förbud mot religiösa symboler, mot böneutrop och man talar om att begränsa eller stänga religiösa friskolor. Hur ska vi förstå detta nya samhälle? Är det postsekukärt och vad betyder det i så fall?

En av böckerna i ämnet är Gud:återkomsten. Läs och samtala tillsammans med andra.