Skip to main content

Studieguide till Gruppen som började läsa bibeln

2010 var det 10 år sedan Bibeln 2000 släpptes vilket uppmärksammades med boken Gruppen som började läsa Bibeln. Bilda har tagit fram en studieguide till boken.

Boken beskriver hur en grupp som började läsa Bibeln tillsammans lär av varandra, fördjupar samtalet och upptäcker vad Bibeln kan betyda i vardagen. I boken finns det också gott om förslag och tips på hur man kan starta en grupp och hur man metodiskt kan arbeta med utveckling av gruppen.

Fler material och metoder