Skip to main content

Studieguide till Försoning behövs

Försoning behövs är en teologisk fördjupning om försoning skriven i en dialog mellan författarna Arne Fritzon och Sofia Camnerin. Bilda har tagit fram en studieguide som hjälp till läsning och samtal om boken i en liten grupp.

Arne Fritzson tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska teologin medan Sofia Camnerin utgår från ett befrielsefeministiskt perspektiv. Men de gör det också med utgångspunkt från sina personliga erfarenheter. Boken ger en fördjupad inblick i en av vår tids stora frågor, försoningen, och behandlar frågeställningar kring gudsbild, lidande, ondska, död och förlåtelse.

Om författarna till boken

Sofia Camnerin och Arne Fritzson är teologie doktorer i systematisk teologi och pastorer i Equmeniakyrkan, där Sofia Camnerin är biträdande kyrkoledare. De är även verksamma som föreläsare och skribenter och har en ekumenisk bakgrund bland anSofia Camnerin och Arne Fritzson är teologie doktorer i systematisk teologi och pastorer i Equmeniakyrkan, där Sofia Camnerin är biträdande kyrkoledare. De är även verksamma som föreläsare och skribenter och har en ekumenisk bakgrund bland annat inom Kyrkornas Världsråd.

Fler material och metoder

Deltagandets konst

Folkbildningen har i alla tider haft en ambivalent hållning till deltagarkultur. Deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik. Samtidigt har folkbildningens aktörer varit en väsentlig del av det samh...