Skip to main content

Smågrupper i kyrkans liv

Detta häfte är skrivet för att stödja redan existerande smågrupper i Stockholms katolska stift samt att ge idéer till församlingar och enskilda som vill forma och leda egna smågrupper.

Följande frågor besvaras i häftet; Vad är en smågrupp? Hur kan jag starta en smågrupp? Hur kan jag leda en smågrupp? Hur ber jag i en smågrupp? Vilket material kan jag använda? Vilka principer och riktlinjer gäller för smågrupper i kyrkans liv?

Fler material och metoder