Skip to main content

Shalom Inshallah + studieguide

Boken Shalom Inshallah Judar, kristna och muslimer sida vid sida erbjuder möten med människor i Israel och Palestina. Genom bilder och personliga porträtt ger boken röst åt judar, kristna och muslimer som aktivt vill utveckla olika sätt att leva tillsammans i vardagen under mer värdiga former än vad situationen egentligen inbjuder till.

Bokens gräsrotsperspektiv ger inblick i vad civilisation och kultur betyder i praktiken, och det lyfter fram den positiva roll som religion och konstnärlig verksamhet kan ha för rättvisa och mänsklig värdighet. I det civila samhället finns många exempel på ledarskap som gör skillnad. Gemensamt för dem alla är att de på olika sätt verkar för en hållbar fred och försoning i det heliga landet.

De mer än hundra bilderna i boken är tagna av den internationellt kände fotojournalisten Ziv Koren från Tel Aviv. Författarna Catrin Ormestad, Daniel Braw och Magnus Nordqvist har under en längre tid följt utvecklingen i landet.

Boken är utgiven i samarbete mellan Bilda och Artos & Norma bokförlag.

Mer om Ziv Koren

Sedan 1992 har Ziv Koren varit verksam som fotojournalist. Han började sin karriär på den stora dagstidningen Yediot Ahronoth i Tel Aviv. Åren 1994–2002 var han knuten till bildbyråerna Sygma och Gamma.
Läs mer om Ziv Koren

Fler material och metoder