Skip to main content

Se tanken! Om film i bibelsamtalet

Se tanken! är ett studiematerial skrivet för att använda filmen som redskap i bibelsamtalet.

Se tanken tar avstamp i olika kvalitetsfilmer som samtalet utgår ifrån för att närma sig olika bibeltexter och för att samtala och reflektera kring kristen tro.

Det passar mycket bra att använda i en smågrupp i en församling, en konfirmationsgrupp eller några goda vänner som träffas för att samtala kring ett tema och några bibeltexter.

Författare är Carl-Johan Freed, pastor i Skarpnäckskyrkan i Stockholm. Materialet ges ut i samarbete mellan Bilda och Kaggeholms folkhögskola.

Fler material och metoder

Meningsfull väntan

Meningsfull Väntan är ett studiematerial för fysiska eller digitala träffar, som består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på ...