Skip to main content

Se tanken! Om film i bibelsamtalet

Se tanken! är ett studiematerial skrivet för att använda filmen som redskap i bibelsamtalet.

Se tanken tar avstamp i olika kvalitetsfilmer som samtalet utgår ifrån för att närma sig olika bibeltexter och för att samtala och reflektera kring kristen tro.

Det passar mycket bra att använda i en smågrupp i en församling, en konfirmationsgrupp eller några goda vänner som träffas för att samtala kring ett tema och några bibeltexter.

Författare är Carl-Johan Freed, pastor i Skarpnäckskyrkan i Stockholm. Materialet ges ut i samarbete mellan Bilda och Kaggeholms folkhögskola.

Fler material och metoder

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.