Skip to main content

Se tanken! Om film i bibelsamtalet

Se tanken! är ett studiematerial skrivet för att använda filmen som redskap i bibelsamtalet.

Se tanken tar avstamp i olika kvalitetsfilmer som samtalet utgår ifrån för att närma sig olika bibeltexter och för att samtala och reflektera kring kristen tro.

Det passar mycket bra att använda i en smågrupp i en församling, en konfirmationsgrupp eller några goda vänner som träffas för att samtala kring ett tema och några bibeltexter.

Författare är Carl-Johan Freed, pastor i Skarpnäckskyrkan i Stockholm. Materialet ges ut i samarbete mellan Bilda och Kaggeholms folkhögskola.