Skip to main content

Se möjligheterna

Den andra boken i vår religionspedagogiska skriftserie heter "Se möjligheterna" och är inte en bok med paketlösningar och färdiga modeller. Den tar i stället utgångspunkten i att visa på nya perspektiv och att stimulera till det goda samtalet som en viktig del i församlingsutvecklingen.

Författarna utgår från egen erfarenhet och har också inspirerats av religionspedagogen Thomas H Groome.

”I tider av stora samhällsförändringar är det inte konstigt att även våra kyrkor står inför nya utmaningar” skriver författarna Kristina Andréen och Tina Bergenbrink.

Att ”blåsa där det glöder” kan vara ett sätt att bejaka de möjligheter till liv som skapas i en församling varje ny dag. Att våga byta pers­pektiv och inte stirra sig blind på bristerna och misslyckandena utan att se på de möjligheter och de resurser som trots allt finns.

Det behövs inte en stad, många medlemmar, fina kyrkobyggnader och en god ekonomi för att få en församling att växa numerärt. Varje liten gnista av värme och passion är viktig för en människas tro och för gemenskapen. Bland de flämtande lågorna finner vi de stora möjligheterna att med engagemang och mod förändra.

Boken innehåller samtalsfrågor som kan vara ett underlag för utvecklande samtal om församlingen.

Starta en studiecirkel

Ta kontakt med ditt närmaste Bilda-regionkontor för att starta en studiecirkel med boken som utgångspunkt.

Inga lokaler hittades.

Fler material och metoder

Kyrkan efter #metoo

Vill ni testa ett nytt samtalsmaterial som tar upp frågor kring hur ni som församling kan arbeta med frågor som rör #metoo?