Skip to main content

Samtalsguide till boken Om Gud och allt annat

Uppdaterad:

Att möta varandra via en bok ger oss nya perspektiv, utmanar oss och vi växer som människor och i gemenskap med varandra.

Detta tar vi fasta på i läsarsatsningen ”Vi läser”, då vi närmar oss frågor kring tro och livstolkning med en bok och ett pågående boksamtal. Första boken ut är Om Gud och allt annat, skriven av Roland Spjuth. I denna samtalsguide får ni stöd i era samtal kring boken.