Skip to main content
Viktig information: De start- och sluttider som visas på våra arrangemang stämmer eventuellt inte. Vi arbetar för att åtgärda problemet. Tack för ditt tålamod.

Makten över meningen

Demokrati är ett begrepp som gäckar den som söker bestämda svar – men utmanar och inspirerar den som istället söker de intressanta och utvecklande frågorna.

Som så mycket annat genomgår vår gemensamma förståelse av vad demokrati är en förändring i dessa dagar.

Utifrån folkbildningens kunskapssyn – det vill säga att varje människa äger ett unikt perspektiv på verkligheten – kan demokratin, med den amerikanske filosofens John Deweys formulering, förstås som ”en form av liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet”.

Men när det gäller demokrati är det viktiga inte att ha alla svaren, utan att ställa de viktiga frågorna.

Makten över meningen är ett av resultaten av arbetet i Bildas demokratiprojekt.

Fler material och metoder