Skip to main content

Livet och hälsan

Uppdaterad:

Livet och hälsan är en kurs där deltagarna får möjlighet att reflektera kring tankar om livet och vad som ger inre styrka och känsla av sammanhang.

Kursen tar upp åtta olika begrepp som tillsammans beskriver hälsodimensionen existentiell hälsa som helhet, hoppfullhet, tro, förundran och harmoni. (Begreppen har hämtats ur WHO:s enkätinstrument WHOQOL-SRPB.) Frågeställningarna kan vara: Vad betyder hopp? Hur kan man känna det och uttrycka det? Behöver jag känna hopp? Kursen ger en möjlighet att fråga och pröva och jämföra olika sätt att möta existentiella behov.

Kursen innehåller introduktioner med samtal om livsåskådning, pass med rörelse och avspänning samt möjlighet att pröva olika kreativa uttrycksformer. Mellan träffarna arbetar deltagarna med uppgifter de själva valt.

Kursen erbjuds i studiecirkelform för den som vill utforska livsfrågorna tillsammans med andra. Kursen kan vara särskilt värdefull för den som av olika anledningar mött påfrestningar i livet, som till exempel har problem med sin hälsa eller saknar arbete. Deltagaren behöver känna sig motiverad att möta andra och vilja att pröva tankar tillsammans med andra.