Skip to main content

Jamulus för PC

Uppdaterad:

Du behöver

En dator med en del kraft, och allra helst Windows 10 installerat (äldre Windowsversioner kan krångla).

Naturligtvis, senaste versionen av Jamulus. Den går att ladda ner här.

 

Tips för vokalister

Det minst tekniktunga sättet, för vokalister, att komma igång är att använda Jamulus med ett headset direkt in i datorn. Och helst då ett med bra ljudåtergivning i både lurar och mikrofon. För att få den varianten att fungera på en PC behöver man ladda ner en speciell drivrutin för ljudet. Den heter Asio4all och hittas här: https://www.asio4all.org/

Tips för instrument och bättre mikrofoner

Vill man blanda in lite mer hårdvara och få möjlighet att koppla in sitt instrument eller sina bättre mikrofoner får man ta till ett externt ljudkort med tele- och/eller xlr-ingång. Viktigt då är att det är ett ljudkort som är Jamulus-kompatibelt.

En ofullständig lista över kompatibla ljudkort hittas här här: https://jamulus.io/wiki/Sound-Devices.

I vissa fall måste man på ljudkorten installera en ASIOdrivrutin, men man behöver inte installera någon på datorn.

Ställa in ljudkortet

Du kommer behöva ställa in ljudkortet i Jamulus. Det görs under ”Settings”/”Inställningar”. I Settings går det att välja ”Device”/”Enhet”. Välj där ditt externa ljudkort. Finjustera sedan genom att längst ner till vänster på settingssidan välja inställningar för ASIO. Där väljer du:

Under fliken USB – Sample rate: 48 kHz, Resolution: 16 bit.

Under fliken ASIO – ASIO resolution: 32 bit, System performance: Normal (eller högre om datorn orkar med).

 

Sen är det bara att stänga ner. Inställningarna sparas automatiskt.