Skip to main content

IS/Daesh – några perspektiv

Terrororganisationen IS/Daesh ofta grymma och exempellösa framfart i Mellanöstern och Europa under de senaste åren har knappast undgått någon.

Vad som i västvärlden länge uppfattades som en udda och skrämmande rörelse utan globala resurser växte till en kompromisslös militär och religiös ordning i delar av arabvärlden där den arabiska våren hade kommit att sätta många regimer i gungning. Islamiska staten, IS, eller Daesh, kom i detta läge att framträda med anspråk på att vara den sanna företrädaren för islam och med en strävan att inrätta ett nytt kalifat, som skulle återupprätta ett vidsträckt islamiskt välde också bortom Mellanöstern.

Frågorna om radikal islam, om IS/Daesh och dess framväxt och ställning politiskt och religiöst är nödvändiga att bearbeta och analysera. IS/Daesh – några perspektiv innehåller huvudbidragen från en konferens i november 2015, med syftet att bättre förstå fenomenet IS/Daesh ur såväl religiösa som samhälleliga synvinklar.

Konferensen anordnades av Teologiska högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan tillsammans.Boken ger en bra grund för fortsatta samtal, kunskapsuppbyggnad och bildningsarbete. Studieguiden med samtalsfrågor och värderingsövningar ger ett ytterligare bidrag till fördjupningen av samtalet.

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism rekommenderar boken för sina samarbetspartners i kommuner.

Fler material och metoder