Skip to main content

Ingen växer utan möten

Vi lever i ett kunskapssamhälle. Men det betyder inte att kunskapens innebörder är självklara. Bildningstraditionen sätter in kunskapen i ett större sammanhang, i ett större projekt. I den här idéskriften har vi samlat några idéer och tankar kring kunskap och bildning.

Kunskapen handlar här om vårt sätt att leva och handla i världen. Den är inte neutral utan förknippad med kamp och engagemang.Vi utvecklar vår kunskap genom att handla och kommunicera med varandra. Vi manifesterar den i våra olika språk. Den lever och utvecklas på gränsen mellan det subjektiva och objektiva, i relationen, i mötet.

Idéer och tankar kring kunskap och bildning har inget slutgiltigt över sig, men är på olika sätt aktuella i det praktiska arbetet i Studieförbundet Bilda.

Med hjälp av dessa vill vi stimulera till fortsatta reflektioner över kunskapens relation till den sociala och kulturella miljön, till våra olika språk, särskilt de konstnärligt estetiska, till kroppen och till vår förändrade omvärld. Och framför allt – till flera bildande möten.

Fler material och metoder