Skip to main content

Handbok i bibliodrama

Handbok i bibliodrama – När ord möter liv är en bok om bibliodrama, utgiven 2014 på Argument Förlag i samarbete med Bilda och Sensus.

I ett bibliodrama samlas ett antal deltagare kring en bibeltext. Tillsammans får de utforska texten och undersöka vad den kan betyda här och nu. Var och en får möjlighet att känna igen sig själv i de människor, miljöer och händelser som Bibeln berättar om.

Bibliodrama innebär att läsa Bibeln med både kropp och själ, med både känslor och intellekt. Genom uppvärmning, textläsning, mångsidigt kreativt arbete, delande och reflektioner får deltagarna förkroppsliga texten.

I bokens första del presenteras de ”byggstenar” som tillsammans skapar ett bibliodrama. I den andra delen bidrar bibliodramaledare med exempel och erfarenheter från genomförda bibliodraman.

Handbok i bibliodrama är en praktisk vägledning för den som är nyfiken på arbetssättet, lika väl som inspiration till den erfarne bibliodramaledaren.

Boken är utgiven av Argument förlag i samarbeta med Bilda och Sensus.

Fler material och metoder

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.