Skip to main content

Frigörande äventyr – att finna sig i världen

Om utepedagogik och dess historia.

Pedagogik är en konst. Detta är några pedagogers historia om hur det som de kallar för utepedagogik växte fram och blev till det som det är idag. Boken vill inspirera läsaren till egna pedagogiska äventyr, för mänsklig frigörelse och utveckling.

Boken tar upp hur pedagogiken formades av bakgrunden i frikyrka och ungdomsförbund och i mötet med pedagoger i bland annat DDR och USA och fann sina uttryck i den pedagogiska verkstaden Lidingö folkhögskola.

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...