Skip to main content

Ett sanningens ögonblick

Det palestinska kairosdokumentet har väckt uppmärksamhet och reaktioner.

Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. ”Kom och se!” skriver de. ”Lyssna på oss!”

Nu finns Kairos Palestina översatt till en studiebok som också innehåller texter av och med biskop Desmond Tutu och den lutherske prästen Mitri Raheb, men även kritiska judiska kommentarer.Boken fungerar utmärkt att studera tillsammans i en studiecirkel.

Vidare studier

Relationen mellan kristendom och judendom har behandlats i ett flertal dokument under efterkrigstiden. Här finns några av dem att läsa:

Nostra Aetate

Detta dokument, ”I vår tid”, stammar från Andra Vatikankonciliet och handlar om kyrkans förhållande till andra religioner. Nostra Aetate, vars fjärde sektion beskriver ”bandet som andligen förbinder det nya förbundet med Abrahams barn”, innebar en stor förändring av den katolska kyrkans hållning gentemot judendomen. Michel Sabbah, en av Kairosdokumentets undertecknare, har i intervjuer framhållit Nostra Aetates betydelse som utgångspunkt också för ”Ett sanningens ögonblick”.

Läs mer: Nostra Aetate

Guds vägar

2001 antog Svenska kyrkans kyrkomöte dokumentet Guds vägar, som syftar ”till att bidra med några grundläggande reflexioner utifrån många år av dialog mellan företrädare för Svenska kyrkan och judendomen”.

Läs mer: Guds vägar

Fler material och metoder