Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

Ungdomens hus – Uppsala

Legendariskt spelställe där ”alla” har lirat. Lokalen ser lite punkig ut och är drogfri. Den huvudsakliga målgruppen är åldrarna 13-25 år.