Skip to main content

Träning och hälsa VOX

Genom mötesplats VOX erbjuds aktiviteter för att främja träning och hälsa för boende i området.

På mötesplats VOX finns en aktivitetsledare/verksamhetsutvecklare inom träning och hälsa VOX. Just nu erbjuds aktiviteter på Varbergagården med funktionell träning för seniorer på onsdagar. Samt även funktionell träning på multiarenan i Varberga för elever på Gumeliusskolan samt efterskolverksamhet i form utav funktionell träning på Mellringeskolan.

Kontakta Izabelle för att få veta mer!