Skip to main content

So Far Stockholm

So Far skapar intima vardagsrumsspelningar där du som artist får möjlighet att komma nära publiken och möta en publik du annars kanske inte skulle ha mött. Publiken får veta var spelningen hålls och vilken artist det är som spelar dagen innan speltillfället. Alla spelningar spelas också in och ni som artist får tillgång till inspelningen efteråt.