Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Mötesplats VOX

På Mötesplats VOX i Örebro sjuder det av liv och rörelse. I ett rum lär sig asylsökande om det svenska samhället medan man i ett annat rum får hjälp med läxorna. Det bedrivs även dans och musik för blandade åldrar. Mitt i allt detta finns vi.

Vi erbjuder och samverkar kring en rad aktiviteter på Mötesplats Oxhagen.

 • Familjekompis
 • Kulturkompis
 • Tidiga insatser för asylsökanden
 • Kvinnogrupp
 • Föräldragrupp
 • Barnverksamhet, 7-9 år
 • Cykelskola
 • Trafikinformation
 • Läxhjälp tillsammans med Frälsningsarmén
 • Barngrupp tillsammans med Unicef
 • Dans tillsammans med The Movement
 • Efterskolverksamhet dans tillsammans med The Movement
 • Efterskolverksamhet musikskola

Personer

Frågor och samverkan

Har du några frågor? Är du intresserad av att engagera dig eller har en idé du vill utveckla? Vi söker hela tiden fler föreningar, kyrkor, enskilda personer eller företag som vill engagera sig i Oxhagen.

Hör gärna av dig till vår verksamhetsutvecklare Aziza Radhi.

Ett idéburet offentligt partnerskap för att utveckla Mötesplats Oxhagen

Studieförbundet Bildas verksamhetsutvecklare inom socialt arbete, Josefin Stålbert, gjorde under våren 2017 en kartläggning av området Oxhagen där det finns cirka 80 olika nationaliteter och ungefär 3 000 invånare. I kartläggningen framkom att det finns stora behov på olika plan och därmed också möjligheter att utveckla området med och för boende i området.

Bilda har därför tillsammans med Partnerskapet Örebro kommun och Örebro Läns idrottsförbund (ÖLIF) ingått i ett Idéburet Offentligt Partnerskap för att stärka Oxhagen och tillsammans med de boende i området bygga ”Mötesplats Oxhagen” under de kommande åren.

-Vi ser detta som en stor möjlighet att utöka samarbetet mellan civilsamhället och kommunen. Vi har räknat på att kommunen, genom att samverka med oss som ideell aktör, får ett mervärde som uppgår till minst fyra gånger så mycket som annars skulle kunna vara möjligt. Detta genom den kompetens som finns inom organisationen, volontärtimmar vi kan bidra med, projektansökningar och alla eldsjälar som finns i vårt nätverk, Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare inom socialt arbete på Studieförbundet Bilda.

Våra kontor i Bilda Svealand

Bilda har kontor i nästan hela Sverige, från Arvidsjaur i norr till Malmö i söder.

Inga lokaler hittades.