Skip to main content

Mötesplats VOX

På Mötesplats VOX i Örebro sjuder det av liv och rörelse. I ett rum lär sig asylsökande om det svenska samhället medan man i ett annat rum får hjälp med läxorna. Mitt i allt detta finns vi.

Mötesplats VOX drivs som ett Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Studieförbundet Bilda, Örebro kommun och Örebro Läns Idrottsförbund.

Vi arbetar tillsammans med våra samverkansparter i stadsdelarna Oxhagen och Varberga för fyra mål:

  • Skapa förutsättningar för barn och unga att nå målen i skolan.
  • Skapa förutsättningar för en attraktiv och trygg stadsdel.
  • Skapa förutsättningar för medborgarna kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
  • Skapa förutsättningar för barn och ungdomar att få en meningsfull fritid.

Scrolla ned på sidan för att upptäcka vilka verksamheter vi erbjuder och när.

Personer

Frågor och samverkan

Har du några frågor? Är du intresserad av att engagera dig eller har en idé du vill utveckla? Vi söker hela tiden fler föreningar, kyrkor, enskilda personer eller företag som vill engagera sig i Oxhagen.

Hör gärna av dig till vår platsansvarige Aziza Radhi.

Ett idéburet offentligt partnerskap för att utveckla Mötesplats Oxhagen

Studieförbundet Bildas verksamhetsutvecklare inom socialt arbete, Josefin Stålbert, gjorde under våren 2017 en kartläggning av området Oxhagen där det finns cirka 80 olika nationaliteter och ungefär 3 000 invånare. I kartläggningen framkom att det finns stora behov på olika plan och därmed också möjligheter att utveckla området med och för boende i området.

Bilda har därför tillsammans med Partnerskapet Örebro kommun och Örebro Läns idrottsförbund (ÖLIF) ingått i ett Idéburet Offentligt Partnerskap för att stärka Oxhagen och tillsammans med de boende i området bygga ”Mötesplats VOX” under de kommande åren.

-Vi ser detta som en stor möjlighet att utöka samarbetet mellan civilsamhället och kommunen. Vi har räknat på att kommunen, genom att samverka med oss som ideell aktör, får ett mervärde som uppgår till minst fyra gånger så mycket som annars skulle kunna vara möjligt. Detta genom den kompetens som finns inom organisationen, volontärtimmar vi kan bidra med, projektansökningar och alla eldsjälar som finns i vårt nätverk, Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare inom socialt arbete på Studieförbundet Bilda.

Våra kontor i Bilda Svealand

Bilda har kontor i nästan hela Sverige, från Arvidsjaur i norr till Malmö i söder.

Inga lokaler hittades.