Skip to main content

Activate VOX

På Mötesplats VOX kan vi hjälpa dig som är utrikesfödd kvinna och vill närma dig arbetsmarknaden eller utbildning genom individuella samtal och stöttning i CV, intervjuteknik, gruppaktiviteter och språkträning.

På Mötesplats VOX kan vi hjälpa dig som är utrikesfödd kvinna och vill närma dig arbetsmarknaden eller utbildning genom individuella samtal och stöttning i CV, intervjuteknik, gruppaktiviteter och språkträning.

Du är välkommen att ta med dig dina barn på dessa aktiviteter!
Kontakta oss för att veta mer.