Skip to main content

Kurator Mötesplats VOX

Mötesplats VOX erbjuder kurator för stöd och vägledning.

Kurator på Mötesplats VOX erbjuder vägledning och stöd i föräldrafrågor, stödsamtal utifrån livssituation, samhällsvägledning, samt stöd i myndighetskontakter.

Öppettider: måndag-fredag kl. 8.30-16.00.

Kontakta Malin för mer information.