Skip to main content

Instruktionsfilmer för E-listan

För att underlätta för cirkelledare och arrangörer att hantera närvaro i studiecirklar eller kulturprogram rekommenderar vi e-listor. Här nedan hittar du våra instruktionsfilmer för tjänsten.

 

Öppna nytt arrangemang

Första gången du öppnar ett nytt arrangemang måste du kontrollera att schemat stämmer. Här visar vi hur du godkänner schemat eller hur du skapar ett nytt.

 

Föra in närvaro

En halvtimma innan starttiden för en sammankomst kan du börja föra in närvaron.Du markerar vilka som är närvarande och antalet studietimmar för sammankomsten.

 

Hantera deltagare och sammankomster

Med e-listan kan du själv lägga till eller ta bort deltagare och sammankomster. Det finns också en del andra användbara funktioner för dig som ledare.

 

Skicka in listan

När du fyllt i alla sammankomster är det dags att signera och skicka in listan.

 

Rapportera kulturprogram

Det går att använda e-listan för att rapportera kulturprogram. Om du har flera kulturprogram går det att signera och skicka in uppgifterna för flera samtidigt.