Skip to main content

Corona

Här samlar vi information gällande Coronaviruset och länkar till andra sidor med information på fler språk.

Bilda följer de statliga och regionala rekommendationerna med anledning av Coronaviruset, och tar myndigheternas riktlinjer på största allvar. Med rekommendation från Folkhälsomyndighetens har vi beslutat att nu vidta nedanstående åtgärder.

Vi rekommenderar digital verksamhet

Vi vill ställa om, inte ställa in. Det digitala mötet kan många gånger vara lika värdefullt som det fysiska. På vår samlingssida för Bildas digital erbjudande finns inspiration, tips och instruktioner för digitala möten och annat som underlättar att fortsätta verksamheten.

Vi informerar skriftligt i våra lokaler om hur vi förebygger smittspridning.

Vi erbjuder möjlighet att tvätta händerna och vi undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. Om det finns goda skäl för att verksamhet ska genomföras fysiskt är det av största vikt för oss att en riskbedömning genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens mall.

Vi bedriver ingen verksamhet på sjukhus och äldreboenden

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.

Vi har ställt in alla resor till Israel och Palestina under våren

Mer information har skickats till deltagarna på dessa resor. Vi uppdaterar löpande med information gällande kommande månader.

 

När nya besked kommer från regering och myndigheter kommer vi självfallet beakta dessa.

Information about the Corona virus in multiple languages

The Public Health Agency of Sweden (in multiple languages)

The Public Health Agency of Sweden regurarly updates their information regarding the virus in multiple languages.

Read more

Tellcorona.com

This site was created to spread info on how to act to stop the infection from spreading. Updates regurarly.

Read more

8 sidor

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Meningarna är kortare och har inga svåra eller ovanliga ord.

Läs mer