Skip to main content

Corona

Här samlar vi information gällande Coronaviruset och länkar till andra sidor med information på fler språk.

Vi följer de statliga och regionala rekommendationerna med anledning av Coronaviruset, och tar myndigheternas riktlinjer på största allvar. Med rekommendation från Folkhälsomyndighetens har vi beslutat att nu vidta nedanstående åtgärder. 

Vi rekommenderar digital verksamhet

Vi vill ställa om, inte ställa in. Det digitala mötet kan många gånger vara lika värdefullt som det fysiska. På vår samlingssida för Bildas digital erbjudande finns inspiration, tips och instruktioner för digitala möten och annat som underlättar att fortsätta verksamheten. 

Särskilda regler för större evenemang

För evenemang som riktar sig till allmänheten, som konserter, föreläsningar, gudstjänster etc, gäller enligt den tillfälliga ordningslagen från 29 mars att max 50 personer får delta.  

För arrangemang som genomförs, med upp till 50 deltagare, gäller att arrangören ska genomföra en riskbedömning. Riskbedömningen ska bland annat pröva om det finns goda möjligheter till handhygien, att det ska finnas gott om utrymme när deltagarna rör sig i lokalen, samt att evenemanget kortas ner. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en mall för riskbedömning >

En arrangör av ett evenemang bör också ta hänsyn till hur man förväntar sig att deltagarna ska ta sig dit. Enligt folkhälsomyndigheten ska man I första hand gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Mer information från Folkhälsomyndigheten > 

Studiecirklar och andra mindre grupper

För mindre grupper som samlas, som studiecirklar, samtalsgrupper etc, finns inga specifika regler. Men de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten är viktiga att uppmärksamma och att fortsätta med. Exempel på dessa för mindre grupper är dessa:  

  • Håll digitala möten där så är möjligt.  
  • Möts utomhus där så är möjligt.  
  • Undvik att flera personer samlas trånga lokaler.  
  • Möblera om eller skapa på annat sätt utrymme för att undvika trängsel.  
  • Se till att god handhygien kan hållas, med tvål och vatten och handsprit. 

Mer information från Folkhälsomyndigheten >

Verksamheter med äldre personer 

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för Covid-19 och därför tillhör den som är 70 år och äldre för riskgruppen. För verksamheter med deltagare som är 70 år eller äldre är det därför särskilt viktigt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls. (Se ovan.)  

Särskilda riktlinjer för körer  

Det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar. Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller körer innebär bland annat:  

  • Sjung helst utomhus.  
  • Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser.  
  • Undvik att samlas många samtidigt.  
  • Använd individuella mikrofoner och dela inte noter och annat material med varandra.   
  • Körsångare som är 70 år och äldre bör inte delta i körverksamhet med blandade åldrar under pandemin då det kan innebära större risk för smitta.  

Mer information om körverksamhet från Folkhälsomyndigheten >

Sveriges fem körförbund har tagit fram tips och råd för körer som du kan ladda ner >

Vi informerar skriftligt i våra lokaler om hur vi förebygger smittspridning. 

Vi erbjuder möjlighet att tvätta händerna och vi undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. Om det finns goda skäl för att verksamhet ska genomföras fysiskt är det av största vikt för oss att en riskbedömning genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens mall. 

Vi bedriver ingen verksamhet på sjukhus och äldreboenden

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. 

Vi har ställt in alla resor till Israel och Palestina

På grund av rådande reserestriktioner från den svenska regeringen och karantänsregler i Israel och Palestina genomför vi för närvarande inga studieresor. 

När nya besked kommer från regering och myndigheter kommer vi självfallet beakta dessa.

Information about the Corona virus in multiple languages

The Public Health Agency of Sweden (in multiple languages)

The Public Health Agency of Sweden regurarly updates their information regarding the virus in multiple languages.

Read more

Tellcorona.com

This site was created to spread info on how to act to stop the infection from spreading. Updates regurarly.

Read more

8 sidor

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Meningarna är kortare och har inga svåra eller ovanliga ord.

Läs mer