Skip to main content

Webbaserad grundutbildning för cirkelledare

Uppdaterad:

Alla våra cirkelledare ska göra en webbaserad grundutbildning, som en del i din introduktion till cirkelledaruppdraget.

Utbildningen innehåller information om vad det innebär att vara cirkelledare, vad folkbildning är, vilka förväntningar vi har på dig och hur Bilda kan stötta dig som ledare och er studiecirkel. Utbildningen gör du på egen hand och den tar ca 40-50 minuter att göra.

 

QR-kod för att nå utbildningen

Du behöver en app i din mobiltelefon som kan läsa av QR-koder.

QR_ledarutbildning