Skip to main content

Rabatt på NOD

Vi har i samarbete med tidskriften NOD tagit fram ett förmånligt prenumerationserbjudande för alla cirkelledare i Bilda.

Är du ny ledare i Bilda?  Då betalar vi hela första årets prenumeration! Gäller även för ledare till grupper som ansluter sig till oss i efterhand.

NOD

Första året gratis

Som cirkelledare inom Studieförbundet Bilda kan du nu få första året gratis av NOD!

NOD är en tidskrift för samtidsanalys från ett kristet perspektiv. Den riktar sig till alla som uppskattar samtal om samhälle och kultur på ett djupare plan. Den utkommer 4 ggr per år.

Ordet ”nod” rymmer många olika betydelser. Bland annat är det ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället, och just detta fångar något av tidskriftens karaktär och ambitioner. I en offentlig värld som alltmer leder mot likatänkande behövs gränsöverskridande mötesplatser, knutpunkter för tankar att korsas och brytas mot varandra.

Varje nummer av NOD presenterar ett utvalt tema som sedan diskuteras och belyses ur olika vinklar. Syftet är inte nödvändigtvis att driva en viss ”linje” utan mer ofta att väcka frågor och ge näring till den egna reflektionen. På grund av det vill NOD värna om högt till tak, ett resonerande tonläge och utrymme för bidragande skribenter att ”provtänka” runt ett visst ämne, utan att först ha slagit ner åsiktspålarna för hårt. Vi tror att detta är viktigt för kristenhetens interna samtalsklimat, samt för kyrkans möjligheter att relatera till och kommunicera med utomstående.

Begränsat antal prenumerationer!

Ord pris:  399 kr/år, efter första året.