Skip to main content

Lära för att leda

Uppdaterad:

Bildas ledarutvecklingskoncept kallas Lära för att leda. Här ingår fyra olika delar; Introduktion, Cirkelledarutbildning, Fördjupningsutbildning och Mötesplats.

Lära för att leda: Introduktion

Introduktionssamtal

Som ny cirkelledare blir du inbjuden till ett introduktionssamtal med din konsulent på Bilda. Introduktionssamtalet kan vara både ett individuellt samtal men även i grupp med flera cirkelledare. Möten i grupp är ofta en bra lösning då det är tidseffektivt och ger ett forum för ledare att träffas och inspireras av varandra. Samtidigt ger det individuella mötet en möjlighet att skapa en närmare relation till konsulenten vilket är viktigt för det fortsatta samarbetet. I introduktionen ingår följande teman:

 • Bilda och vår värdegrund
 • Grunderna i folkbildningspedagogiken
 • Vad Bilda förväntar sig av dig som cirkelledare och vad vi som studieförbund kan erbjuda för stöd
 • Säkerhet, information om GDPR och försäkringar för studiecirkelns deltagare

Webbaserad grundutbildning

Denna utbildning utgår från Studieförbundens direktiv för grundläggande cirkelledarutbildning, och behandlar:

 • Kunskap om folkbildning i allmänhet och det egna studieförbundet i synnerhet
 • Studiecirkelpedagogiken och ledarrollen inom folkbildningen
 • Kunskap, lärande och grupprocesser
 • Studieförbundets arbete med utvärdering och återkoppling

Utbildningen baseras på den gemensamma grund som studieförbundens pedagogik utgår från:

 • alla människors lika värde
 • alla människors rätt till demokratisk delaktighet
 • erfarenhetsbaserat lärande med stort deltagarinflytande

Utbildningen utgörs till stor del av filmade genomgångar och intervjuer av cirkelledare, men också av texter och självskattningsövningar. Ett kapitel ägnas även åt mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Utbildningen beräknas ta ca 40-50 minuter att göra, och bildar tillsammans med introduktionssamtalet den första delen av Lära för att leda. Denna del är obligatoriskt för alla cirkelledare inom Bilda, och ska göras i anslutning till att du börjar din roll i studiecirkeln.

Webbaserad grundutbildning

Alla som blir cirkelledare hos Bilda ska göra en webbaserad grundutbildning. Den tar 40-50 minuter att göra och du får reda på vad det innebär att vara cirkelledare, vilka förväntningar vi har på dig och hur Bilda kan stötta dig som cirkelledare och er studiecirkel.

Gå till grundutbildningen

Cirkelledarutbildning

Cirkelledarutbildning

Nästa steg i Lära för att leda är Cirkelledarutbildningen, som är en utbildning för dig som gjort den webbaserade grundutbildningen.

Cirkelledarutbildningen sker på en bestämd plats, och deltagarna får prova olika metoder som varvas med teoretiska inslag, bland annat för att förklara bakgrund till och syftet med olika metoder. De moment som ingår i den webbaserade grundutbildningen repeteras och fördjupas här.

Cirkelledarutbildningen tar upp:

 • Bildas värdegrund och hur vårt arbete kopplas till statens syften med stöd till folkbildningen
 • Grupprocesser och hur olikheter kan tas tillvara i cirkeln
 • Ledarrollen och ledaren som en deltagare i gruppen
 • Cirkelns demokratiska pedagogik

Denna cirkelledarutbildning är i regel mellan åtta och tolv timmar. Det genomförs ofta vid några tillfällen kvällstid eller sprids på en och en halv dag, beroende på vad som passar gruppen bäst. Många regioner arrangerar fasta tillfällen varje termin som är öppna, och där alla cirkelledare som inte gått utbildningen bjuds in.

Mångkulturella grupper

Inom Lära för att Leda Cirkelledarutbildning finns också utbildningen Mångkulturella grupper.

Detta är en version av cirkelledarutbildningen som riktar sig till de som arbetar med mångkulturella grupper.

I kursen ingår:

 • Folkbildningen historia och idé om lärande och pedagogik
 • Mångkulturella gruppen, grupprocesser och olika inlärningssätt
 • Cirkelledarrollen och ledaren som en deltagare i gruppen
 • Att ta vara olikheter

Cirkelledarutbildning på arabiska

Cirkelledarutbildningen finns också översatt till arabiska. Denna version heter Steg för Ledarskap.

Fördjupning

Fördjupning

Fördjupningen riktar sig till dig som har gått Cirkelledarutbildningen. Här kan du fördjupa dig i ett speciellt ämne, intresse eller verksamhetsområde.

Fördjupningen kan variera i längd. Vi har exempelvis fördjupningsmaterialet Pedagogiskt ledarskap där du får fördjupa din kunskap i grupprocess, kommunikation och konflikthantering.

En annan fördjupningsutbildning är MOD – Mångfald och Dialog, som är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner.

Mötesplats

Mötesplats

Tanken med Mötesplats är att cirkelledare från olika sammanhang med olika erfarenheter får möjlighet att mötas för att samtala om pedagogiska metoder, nätverka och samtala om sin ledarroll. Detta är också ett tillfälle för dig att möta din konsulent i Bilda för att få svar på frågor, uppdateringar eller föra fram behov eller önskemål till den fortsatta verksamheten.

Har du några frågor?

Du som redan har en cirkel eller kulturprogram i samarbete med Bilda har med största sannolikhet haft kontakt med en konsulent. Konsulenten är din kontaktperson och kan svara på de flesta frågor som rör din cirkel. Har du frågor om cirkelledarutveckling eller vill bli cirkelledare, får du gärna kontakta cirkelledaransavarig i din region.

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Mats Joelsson

Verksamhetsutvecklare Ledarutveckling, nationell verksamhetsutvecklare inom Bildning och kultur i frikyrkorna

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.