Skip to main content

Vinnare av Bildas folkbildningspris 2021

Uppdaterad:

Bildas folkbildningspris 2021 tilldelades Berit Carlstöm från Örebro.

Juryns motivering: För hennes starka passion för att lärandet fortsätter hela livet, för att lyfta åldrandet och skapa mötesplatser för äldre att få samtala. Hon har ett mångårigt engagemang i folkbildningen och har utvecklat Bilda-materialet ”Seniorsamtal”, som i hög grad bidragit till att fördjupa samtalen kring att åldras. Som både cirkelledare och inspirationsföreläsare hjälper hon människor 65+ att känna att de växer och får perspektiv på sina liv. Hon är folkbildande i sitt sätt att dels sätta deltagaren i fokus och en förebild för det livslånga lärandet.

– Det känns roligt att på det här sättet uppmärksamma en av våra ledare vars stora engagemang bidrar så starkt till att göra den folkbildande verksamheten möjlig. Det är också syftet med det här nyinstiftade priset, att lyfta fram eldsjälarna som skapar förutsättningar för människor att tillsammans söka kunskap, skapa fritt och utvecklas och forma samhället, säger Cecilia Hjort Attefall, förbundsordförande på Studieförbundet Bilda.