Skip to main content

Rune Larsson, Lomma

En sann folkbildare, som brinner för att alla, oavsett ålder, ska få ta del av och bli delaktiga i kultur på olika sätt.

Rune Larsson har nominerats till Bildas folkbildningspris för att han är en sann folkbildare, som brinner för att alla, oavsett ålder, ska få ta del av och bli delaktiga i kultur på olika sätt.

– Jag har varit med i Bilda länge nu, sedan Frikyrkliga studieförbundets tid, då jag också fanns med i dess styrelse i området. Jag har mestadels haft gitarrgrupper och bibelsamtal när det kommer cirkelverksamheten. Men nu också sångstunder på äldreboendena.

Inom Bilda är han känd som eldsjälen som med sitt stora engagemang sprider glädje till många och ser lösningar istället för problem. Tre till fyra dagar i veckan blir det sång på kommunens fyra äldreboenden.

– Jag ärvde uppdraget av en tidigare pastor vi hade i Lomma. De hade konceptet att sjunga för de boende som publik. Jag blev inspirerad av Bildas idé om att sjunga med dem som deltagare.

Han beskriver att en del deltagare uttryckt att det är det viktigaste som händer i veckan. Under pandemin har det varit utmanande men så länge det har gått har Rune ställt om och anpassat verksamheten genom att sjunga utanför från gatan eller parken då han vet hur betydelsefull sångstunderna är för deltagarna.

Rune har hållit på i snart åtta år och säger att han haft gott stöd av ett par tre damer som varit med och sjungit, däribland hans fru.

Genom åren har han skapat mängder av studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med Bilda.

– Så mycket verksamhet som jag har nu har jag aldrig haft innan. Min fru är också väldigt aktiv inom olika grupper. Vi borde kanske gå i pension snart, säger Rune med glimten i ögat.

Juryns motivering:

För att han är en sann folkbildare, som brinner för att alla, oavsett ålder, ska få ta del av och bli delaktiga i kultur på olika sätt. Med sin musikalitet, värme och medmänsklighet sprider han outtröttligt glädje till många, bland annat med allsångsstunder på äldreboenden – där han skapat kreativa lösningar under den svåra pandemitiden. Han har genom åren skapat mängder av studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med Bilda.