Skip to main content

Berit Carlström, Örebro

Uppdaterad:

Med starka passion för att lärandet fortsätter hela livet.

Berit Carlström har ett långt engagemang inom Bilda och folkbildningen. Hon har bland annat utvecklat Bilda-materialet Seniorsamtal som har blivit ett viktigt bidrag till ett fördjupande samtal om att åldras.

Hon är både cirkelledare och inspirationsföreläsare hjälper människor över 65 att känna att de växer och får perspektiv på sina liv. Hon utgår från folkbildningens idé om att sätta deltagaren i fokus, oavsett ålder. På så sätt är hon en förebild för det livslånga lärandet.

– Det finns engagerade personer här på Bilda i Örebro som förstått att ta vara på det seniora livets erfarenheter och kunskaper, det är jag tacksam för, säger Berit Carlström till tidningen Dagen.

Berit vill lyfta fram åldrandet en naturliga del av livet. Det kan låta självklart, men hon menar att det finns många som är rädda för åldrandet.

Ett sätt att vända detta till det hon kallar ”åldersglädje” är att skapa fler mötesplatser med möjlighet att samtala och att dela med sig av sina erfarenheter.

Just nu håller hon på att starta en samtalsgrupp i Kumla under rubriken Jag åldras – alltså lever jag och hon har just avslutat en kurs i att skriva sina memoarer.

– Vi har under flera år haft olika samtalscirklar och det är så berikande och intressant att få lyssna till andra människors liv och erfarenheter, säger Berit till Dagen.

Juryns motivering:

För hennes starka passion för att lärandet fortsätter hela livet, för att lyfta åldrandet och skapa mötesplatser för äldre att få samtala. Hon har ett mångårigt engagemang i folkbildningen och har utvecklat Bilda-materialet ”Seniorsamtal”, som i hög grad bidragit till att fördjupa samtalen kring att åldras. Som både cirkelledare och inspirationsföreläsare hjälper hon människor 65+ att känna att de växer och får perspektiv på sina liv. Hon är folkbildande i sitt sätt att dels sätta deltagaren i fokus och en förebild för det livslånga lärandet.