Skip to main content

Kursdag: Teologi för mörka tider

Vilka teologiska redskap har vi för att möta tillvarons destruktiva sidor? Vad kännetecknar ett konstruktivt kristet hopp? Hur skiljer sig det från aningslös optimism? Välkommen till en ekumenisk studiedag arrangerad av Örebro teologiska högskola och Strängnäs stift som genomförs i samverkan med Bilda.

HUVUDFÖRELÄSNINGAR

Teologi för mörka tider – Sofia Camnerin, Teol dr och lektor i systematisk teologi vid Enskilda högskolan, Stockholm samt kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Har Gud tappat greppet? Att förkunna Uppenbarelseboken i en värld av lidande, hot och kaos – Mikael Tellbe, Docent och lektor i Nya Testamentets exegetik vid Örebro teologiska högskola.

WORKSHOPS

Kyrkan och klimatet – Micael Grenholm, pastor i Uppsala Mosaik och engagerad i den kristna miljöorganisationen God Jord.

Kyrkan och politiken – Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Kyrkan och psykisk ohälsa – Elin Santell, diakon och författare till boken Samtal med unga på liv och död.

 

Tid, plats och kostnad

Örebro teologiska högskola, Åstadalsvägen 2, Örebro, 22 oktober 9:30-15:30

(Kaffe från 9:00) Kostnad 300 kr inklusive lunch och kaffe.

 

Kontaktpersoner

Fredrik Wenell, Akademi för Ledarskap och Teologi: fredrik.wenell@altutbildning.se

Jan Eckerdal, Strängnäs stift: jan.eckerdal@svenskakyrkan.se

 

Anordnas i samarbete med Studieförbundet Bilda

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro