Skip to main content

Bibliodrama

Två måndagkvällar med samtal runt en bibeltext i Stuvstakyrkan.

Bibliodrama

I en grupp, som möts just för den kvällen, upptäcker vi nya saker i bibeltexterna. Kom och var med! Inga förkunskaper krävs, varken om Bibeln eller om bibliodrama.

Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Genom t.ex. improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. I Bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det.

Tid: Måndagarna 7/10 och 4/11, 19.00-21.00.

Kom och var med vid båda tillfällena, eller välj något som passar dig.

Ingen kostnad. Enkelt fika till självkostnadspris från kl 18.15.

Ledare: Eva Danneholm, pastor i Equmeniakyrkan och diplomerad bibliodramaledare.

Anmälan dig gärna. Det går bra att komma med kort varsel, om du är osäker på om du har möjlighet att vara med.

För mer information och anmälan: Eva Danneholm, 070-27 317 57.

eva.danneholm@equmeniakyrkan.nu

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Stuvstakyrkan
Mellanskogsvägen 1-3
14102 HUDDINGE

Mer inom Religion och tro