Skip to main content

Essence of hiphop Festival

 

Essence of hiphop festival

Essence of hiphop är ett nätverk som träffa unga kulturbärare och artister och försöker samla alla dessa under samma tak.

Detta är en deltagarfestival där det handlar om att prova på olika kulturuttryck inom urbankultur så som graffitti, dans och musik. Det finns även ett syfte att lyfta förebilder och utveckla unga ledare som får via sin passion uppträda eller jobba som workshopledare.

Festivalen är i två delar ena delen är att prova-på workshops så att folk på trädgårdsföreningen kan delta, den andra delen är scenframträdanden där vi lyfter förebilder och lokala rap artister.

Ett fullspäckat program för hela familjen.

6-7 aug. kl.11-18 workshops

7 aug. kl.18-22 scen

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Dans och teater

Mer inom Hiphop (Dans)