Skip to main content

Konsert på Unitis i Ljusdal - Kultur på gatan

Välkommen att se och lyssna till unga artister från Ljusdals kommun!

Kultur på Gatan är unga artister som bjuder på olika typer av scenprogram runt om i kommunen, Kultur på gatan ger unga möjlighet att arbeta med kultur som sommarjobb, och projektet arrangeras av Studieförbundet Bilda i samverkan med flera kommuner runt om i Sverige.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Musik