Skip to main content

Föredrag med Olle Carlsson

Välkommen till Älvåsa för ett föredrag med prästen och författaren Olle Carlsson

Olle Carlsson har erfarenhet av eget missbruk och beskriver vad det kan innebära att bryta med meningslöshet och tomhet och söka efter mening, tillit och helhet i vår tid.

Idag är han kyrkoherde i Katarina församling på Södermalm i Stockholm som når ut till människor som normalt inte söker sig till kyrkan. Hans gudstjänster Allhelgonamässan och Katarinamässan är Svenska kyrkans mest välbesökta. Olle Carlsson är även författare och har bland annat gett ut de uppskattade böckerna “Kristendom för ateister”, Mitt himla liv”, ”Just idag” och ”Livsstegen” samt medverkat flitigt i radio och tv.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Älvåsa Fritidsgård
Älvåsa
74045 TÄRNSJÖ

Mer inom Folkhälsa

Mer inom Existentiella frågor